Adatvédelmi szabályzat

Az adatvédelmi beállítások módosítása

1. Az adatvédelem áttekintése

Általános információk

Az alábbi információk áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. A „személyes adatok” kifejezés magában foglal minden olyan adatot, amely az Ön személyes azonosítására alkalmas. Az adatvédelem tárgyával kapcsolatos részletes információkért kérjük, olvassa el adatvédelmi nyilatkozatunkat (l. alább).

Adatfelvétel ezen a weboldalon

Ki a felelős az adatok rögzítéséért ezen a weboldalon (azaz az „adatkezelő”)?

A jelen weboldalon található adatokat a weboldal üzemeltetője kezeli, akinek elérhetőségei a jelen Adatvédelmi nyilatkozat „A felelős félre vonatkozó információk (a GDPR-ban „adatkezelőnek” nevezett)” szakaszában találhatók.

Hogyan rögzítjük az Ön adatait?

Az Ön adatait az Ön által velünk megosztott adatok eredményeként gyűjtjük. Ilyen lehet például az Ön által a kapcsolatfelvételi űrlapunkon megadott információ.

Más adatokat informatikai rendszereink automatikusan rögzítenek, vagy miután Ön a weboldal látogatása során beleegyezett azok rögzítésébe. Ezek az adatok elsősorban technikai információkat tartalmaznak (pl. webböngésző, operációs rendszer, vagy a webhely elérésének időpontja). Ezeket az adatokat automatikusan rögzítjük, amikor Ön belép erre a weboldalra.

Milyen célokra használjuk fel az Ön adatait?

Az információk egy része a weboldal hibamentes szolgáltatásának biztosítása érdekében keletkezik. Más adatok az Ön felhasználói szokásainak elemzésére használhatók.

Milyen jogai vannak az adatait illetően?

Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor tájékoztatást kapjon az archivált személyes adatai forrásáról, címzettjeiről és céljairól, anélkül, hogy az ilyen közzétételért díjat kellene fizetnie. Jogában áll továbbá kérni adatai helyesbítését vagy törlését. Ha Ön hozzájárult az adatfeldolgozáshoz, lehetősége van arra, hogy ezt a hozzájárulását bármikor visszavonja, ami minden jövőbeli adatfeldolgozást érint. Ezen túlmenően joga van ahhoz, hogy bizonyos körülmények között kérje adatai feldolgozásának korlátozását. Továbbá joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti szervnél.

Kérjük, bármikor forduljon hozzánk bizalommal, ha kérdése van ezzel vagy bármely más, adatvédelemmel kapcsolatos kérdéssel kapcsolatban.

Harmadik felek által biztosított elemzőeszközök és eszközök

Lehetőség van arra, hogy az Ön böngészési szokásait statisztikailag elemezzük, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Az ilyen elemzések elsősorban az általunk elemzőprogramoknak nevezett alkalmazásokkal történnek.

Ezen elemzőprogramokról részletes információt az alábbi Adatvédelmi nyilatkozatunkban talál.

2. Hosting

Weboldalunk tartalmát a következő szolgáltatónál tároljuk:

Külső tárhelyszolgáltató

Ezt a weboldalt külső tárhelyen tároljuk. A weboldalon gyűjtött személyes adatokat a tárhelyszolgáltató szerverein tároljuk. Ezek közé tartozhatnak többek között az IP-címek, a kapcsolattartási kérelmek, a metaadatok és a kommunikáció, a szerződéses adatok, a kapcsolattartási adatok, a nevek, a weboldalak elérése és a weboldalon keresztül generált egyéb adatok.

A külső tárhelyszolgáltatás a potenciális és meglévő ügyfeleinkkel kötött szerződés teljesítését szolgálja (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), valamint az online szolgáltatásaink biztonságos, gyors és hatékony, professzionális szolgáltató általi nyújtása érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Ha megfelelő hozzájárulás történt, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikke alapján történik. GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében a cookie-k tárolására vagy a felhasználó végkészülékén lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. készülék-ujjlenyomat) is kiterjed. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A tárhelyszolgáltató(k) csak olyan mértékben dolgozza(k) fel az Ön adatait, amennyire az a teljesítési kötelezettségeinek teljesítéséhez és az ilyen adatokkal kapcsolatos utasításaink teljesítéséhez szükséges.

A következő tárhelyszolgáltató(ka)t használjuk:

CvH Design GmbH & Co. KG
Manhagener Allee 25
22926 Ahrensburg

3. Általános és kötelező információk

Adatvédelem

A jelen weboldal és oldalainak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Ezért az Ön személyes adatait bizalmas információként és a törvényes adatvédelmi előírásoknak, valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Amikor Ön ezt a weboldalt használja, különböző személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatokat foglalnak magukban, amelyek az Ön személyes azonosítására alkalmasak. Ez az adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk, valamint hogy milyen célokra használjuk fel ezeket az adatokat. Azt is elmagyarázza, hogy hogyan és milyen célból gyűjtjük az adatokat.

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az interneten (azaz e-mailben történő kommunikáción keresztül) történő adattovábbítás biztonsági résekkel járhat. Nem lehetséges az adatok teljes körű védelme harmadik fél hozzáférése ellen.

A felelős félre vonatkozó információk (a GDPR-ban „adatkezelőnek” nevezett személy)

Az adatkezelő ezen a weboldalon a következő:

EraserLaser GmbH
Ewige Weide 4
22926 Ahrensburg

Tel: 04102 607 6256
E-mail:

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek stb.) feldolgozásának céljairól és eszközeiről.

A tárolás időtartama

Hacsak a jelen adatvédelmi szabályzatban nem határoztak meg egy specifikusabb tárolási időtartamot, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az a cél, amelyre azokat gyűjtöttük, már nem érvényes. Ha Ön indokolt törlési kérelmet nyújt be, vagy visszavonja az adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulását, az adatait töröljük, kivéve, ha más, jogilag megengedett okok miatt tároljuk személyes adatait (pl. adó- vagy kereskedelmi törvényi megőrzési időszakok); ez utóbbi esetben a törlésre ezen okok megszűnése után kerül sor.

Általános információk a weboldalon történő adatfeldolgozás jogalapjáról

Amennyiben Ön hozzájárult az adatfeldolgozáshoz, személyes adatait az Art. 6(1)(a) GDPR vagy az Art. 9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján, ha az adatok különleges kategóriáinak feldolgozása a GDPR úz9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján történik. DSGVO 9. CIKK (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN TÖRTÉNIK. A személyes adatok harmadik országokba történő továbbításához való kifejezett hozzájárulás esetén az adatfeldolgozás szintén a GDPR 3. cikkén alapul. GDPR 49. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján történik. Ha Ön hozzájárult a sütik tárolásához vagy a végberendezésében lévő információkhoz való hozzáféréshez (pl. az eszköz ujjlenyomatának rögzítésével), az adatfeldolgozás ezen felül a TTDSG 25. § (1) bekezdésén alapul. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Ha az Ön adataira szerződés teljesítéséhez vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához van szükség, az Ön adatait az Art. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján. Továbbá, ha az Ön adataira jogi kötelezettség teljesítéséhez van szükség, akkor azokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján kezeljük. GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján. Továbbá az adatfeldolgozásra jogos érdekünk alapján kerülhet sor a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján. GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján. A vonatkozó jogalapra vonatkozó információkat minden egyes esetben a jelen adatvédelmi szabályzat következő bekezdései tartalmazzák.

Az USA-ba és más nem uniós országokba történő adattovábbításra vonatkozó információk

Többek között az Egyesült Államokban vagy más, adatvédelmi szempontból nem biztonságos, nem uniós országokban székhellyel rendelkező vállalatok eszközeit használjuk. Ha ezek az eszközök aktívak, az Ön személyes adatai potenciálisan továbbításra kerülhetnek ezekbe a nem uniós országokba, és ott feldolgozhatók. Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy ezekben az országokban nem garantálható az EU-s adatvédelemhez hasonló adatvédelmi szint. Az amerikai vállalkozások például kötelesek személyes adatokat kiadni a biztonsági ügynökségeknek, és Önnek mint érintettnek nincs lehetősége arra, hogy bírósági úton védekezzen. Ezért nem zárható ki, hogy az amerikai ügynökségek (pl. a Secret Service) megfigyelési céllal feldolgozhatják, elemezhetik és véglegesen archiválhatják az Ön személyes adatait. Ezen feldolgozási tevékenységek felett nincs ellenőrzésünk.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Az adatfeldolgozási műveletek széles köre csak az Ön kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Ön bármikor visszavonhatja a már megadott hozzájárulását is. Ez nem érinti az Ön visszavonása előtt történt adatgyűjtés jogszerűségét.

Az adatgyűjtés elleni tiltakozás joga különleges esetekben; a közvetlen reklámozás elleni tiltakozás joga (GDPR 21. cikk)

ABBAN AZ ESETBEN, HA AZ ADATOK FELDOLGOZÁSA A GDPR 6. CIKK (1) BEKEZDÉS E) VAGY F) PONTJA ALAPJÁN BÁRMIKOR JOGOSULT TILTAKOZNI A SZEMÉLYES ADATAI FELDOLGOZÁSA ELLEN AZ ÖN EGYEDI HELYZETÉBŐL FAKADÓ OKOK ALAPJÁN. EZ VONATKOZIK AZ E RENDELKEZÉSEKEN ALAPULÓ PROFILALKOTÁSRA IS. ANNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ, HOGY AZ ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA MILYEN JOGALAPON ALAPUL, KÉRJÜK, TEKINTSE MEG EZT AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZATOT. HA ÖN TILTAKOZÁST JELENT BE, A TOVÁBBIAKBAN NEM KEZELJÜK AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATAIT, KIVÉVE, HA OLYAN KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ, VÉDELEMRE MÉLTÓ OKOKAT TUDUNK BEMUTATNI AZ ADATFELDOLGOZÁSRA, AMELYEK FELÜLMÚLJÁK AZ ÖN ÉRDEKEIT, JOGAIT ÉS SZABADSÁGAIT, VAGY HA AZ ADATKEZELÉS CÉLJA JOGI IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE, GYAKORLÁSA VAGY VÉDELME (TILTAKOZÁS A GDPR 21. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN).

HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA KÖZVETLEN REKLÁMTEVÉKENYSÉG CÉLJÁBÓL TÖRTÉNIK, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATAINAK ILYEN REKLÁMTEVÉKENYSÉG CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ FELDOLGOZÁSA ELLEN. EZ VONATKOZIK A PROFILALKOTÁSRA IS, AMENNYIBEN AZ ILYEN KÖZVETLEN REKLÁMOZÁSHOZ KAPCSOLÓDIK. HA ÖN TILTAKOZIK, SZEMÉLYES ADATAIT A TOVÁBBIAKBAN NEM HASZNÁLJUK FEL KÖZVETLEN REKLÁMCÉLOKRA (TILTAKOZÁS A GDPR 21(2) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

Az illetékes felügyeleti szervnél történő panaszbejelentéshez való jog

A GDPR megsértése esetén az érintettek jogosultak panaszt naplózni egy felügyeleti szervnél, különösen abban a tagállamban, ahol általában lakóhelyük, munkahelyük van, vagy ahol az állítólagos jogsértés történt. A panaszbejelentési jog a jogorvoslati lehetőségként rendelkezésre álló egyéb közigazgatási vagy bírósági eljárásoktól függetlenül érvényesül.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése érdekében automatikusan feldolgozott adatokat általánosan használt, géppel olvasható formátumban adjuk át Önnek vagy harmadik félnek. Ha Ön az adatok közvetlen továbbítását kéri egy másik adatkezelőnek, erre csak akkor kerül sor, ha ez technikailag megvalósítható.

Tájékoztatás az adatokról, azok helyesbítése és törlése

Az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések keretein belül Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Ön archivált személyes adatairól, azok forrásáról és címzettjeiről, valamint az Ön adatainak feldolgozásának céljáról. Jogosult lehet továbbá adatai helyesbítésére vagy törlésére. Ha kérdése van ezzel a témával kapcsolatban, vagy bármilyen más, személyes adatokkal kapcsolatos kérdése van, kérjük, bármikor forduljon hozzánk bizalommal.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy a személyes adatai feldolgozását illetően korlátozások elrendelését kérje. Ennek érdekében bármikor kapcsolatba léphet velünk. A feldolgozás korlátozásának követeléséhez való jog a következő esetekben érvényes:

Abban az esetben, ha Ön vitatja az általunk archivált adatainak helyességét, általában némi időre van szükségünk ahhoz, hogy ezt az állítást ellenőrizzük. Amíg ez a vizsgálat tart, Ön jogosult arra, hogy kérje, hogy korlátozzuk személyes adatai feldolgozását.

Ha az Ön személyes adatainak feldolgozása jogellenes módon történt/történik, lehetősége van arra, hogy az adatok törlése helyett az adatok feldolgozásának korlátozását kérje.

Ha az Ön személyes adataira már nincs szükségünk, de Önnek szüksége van azokra a jogi jogosultságok gyakorlásához, védelméhez vagy igényérvényesítéséhez, akkor joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását azok törlése helyett.

Ha Ön tiltakozást emelt az Art. 21(1) bekezdése alapján tiltakozik, az Ön jogait és a mi jogainkat egymással szemben kell mérlegelni. Mindaddig, amíg nem állapították meg, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

Ha Ön korlátozta személyes adatai feldolgozását, akkor ezeket az adatokat – az archiválásuk kivételével – csak az Ön hozzájárulása alapján, vagy jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme, illetve más természetes vagy jogi személyek jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió vagy az EU valamely tagállama által hivatkozott fontos közérdekű okokból lehet feldolgozni.

SSL és/vagy TLS titkosítás

Biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által nekünk, mint a weboldal üzemeltetőjének küldött megrendelések vagy megkeresések továbbításának védelme érdekében ez a weboldal SSL vagy TLS titkosítási programot használ. A titkosított kapcsolat felismerhető abból, hogy a böngésző címsorában a „http://” helyett a „https://” felirat jelenik meg, valamint abból, hogy a böngésző sorában megjelenik a lakat ikon.

Ha az SSL- vagy TLS-titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

A kéretlen e-mailek visszautasítása

Ezúton tiltakozunk az ellen, hogy a Honlapunk közleményében kötelezően megadandó adatokkal együtt közzétett elérhetőségi adatokat olyan promóciós és tájékoztató anyagok küldésére használják fel, amelyeket nem kértünk kifejezetten. A weboldal és oldalainak üzemeltetői fenntartják a kifejezett jogot arra, hogy jogi lépéseket tegyenek a promóciós információk kéretlen küldése esetén, például SPAM-üzeneteken keresztül.

4. Az adatok rögzítése ezen a weboldalon

Sütik

Weboldalaink és oldalaink az iparág által „sütiknek” nevezett dolgokat használják. A sütik olyan kis adatcsomagok, amelyek nem okoznak kárt az Ön készülékében. Ezeket vagy ideiglenesen, a munkamenet időtartamára tárolják (munkamenet-sütik), vagy véglegesen archiválják az Ön eszközén (állandó sütik). A munkamenet sütik automatikusan törlődnek, amint Ön befejezi a látogatást. Az állandó sütik mindaddig archiválva maradnak az eszközén, amíg Ön aktívan nem törli őket, vagy amíg a böngészője automatikusan nem törli őket.

Bizonyos esetekben lehetséges, hogy harmadik féltől származó sütik tárolódnak az Ön eszközén, amint belép a weboldalunkra (harmadik féltől származó sütik). Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy Ön vagy mi igénybe vehessünk bizonyos, a harmadik fél által kínált szolgáltatásokat (pl. a fizetési szolgáltatások feldolgozásához szükséges sütik).

A sütiknek számos funkciója van. Számos cookie technikailag elengedhetetlen, mivel a cookie-k nélkül bizonyos funkciók a weboldalon nem működnének (pl. a bevásárlókosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más sütik célja lehet a felhasználói szokások elemzése vagy promóciós üzenetek megjelenítése.

Azokat a sütiket, amelyek az elektronikus kommunikációs tranzakciók végrehajtásához vagy bizonyos használni kívánt funkciók biztosításához szükségesek (pl. a kosár funkcióhoz), vagy amelyek a weboldal optimalizálásához szükségesek (szükséges sütik) (pl. olyan sütik, amelyek mérhető betekintést nyújtanak a webes közönségről), az ún. GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján, kivéve, ha más jogalapra hivatkoznak. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a szükséges cookie-k tárolásához, hogy biztosítsa az üzemeltető szolgáltatásainak technikailag hibamentes és optimalizált nyújtását. Amennyiben a cookie-k és hasonló felismerési technológiák tárolásához az Ön hozzájárulását kérték, a feldolgozás kizárólag a kapott hozzájárulás alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és TTDSG 25. § (1) bekezdés); ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Lehetősége van arra, hogy böngészőjét úgy állítsa be, hogy minden alkalommal értesítést kapjon, amikor sütiket helyeznek el, és hogy csak meghatározott esetekben engedélyezze a sütik elfogadását. Ön kizárhatja a cookie-k elfogadását bizonyos esetekben vagy általában, illetve aktiválhatja a törlési funkciót a cookie-k automatikus törlése érdekében a böngésző bezárásakor. A cookie-k kikapcsolása esetén a weboldal funkciói korlátozottak lehetnek.

Abban az esetben, ha harmadik féltől származó cookie-kat használunk, vagy ha a cookie-kat elemzési célokra használjuk, erről külön értesítjük Önt a jelen adatvédelmi irányelvvel összefüggésben, és adott esetben kérjük az Ön hozzájárulását.

Hozzájárulás a Borlabs-sütik használatához

Weboldalunk a Borlabs-technológiát használja az Ön beleegyezésének megszerzéséhez úgy, hogy sütiket tárol a böngészőjében, valamint bizonyos technológiák és adatvédelmi dokumentációk használatához és adatvédelméhez. Ennek a technológiának a szolgáltatója a Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Németország (a továbbiakban Borlabs).

Amikor meglátogatja weboldalunkat, egy Borlabs süti kerül tárolásra a böngészőjében, amely rögzíti a bejelentéseket vagy a hozzájárulás visszavonását. Ezeket az adatokat nem osztjuk meg a Borlabs technológiájának szolgáltatójával.

Az rögzített adatokat addig őrizzük, amíg nem kéri, hogy töröljük azokat, illetve Ön törli a Borlabs-sütit, vagy az adatok tárolásának célja megszűnik. Ez nem érinti a törvény által előírt megőrzési kötelezettségeket. A Borlabs adatfeldolgozási irányelveinek részleteit megtekintheti a következő webhelyen: https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

A Borlabs-süti technológiát használjuk a sütik használatához előírt törvényes hozzájárulások megszerzéséhez. Az ilyen sütik használatának jogalapja az Adatvédelmi Általános Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdése (c).

Szerver naplófájlok

A weboldal szolgáltatója automatikusan gyűjti és tárolja az úgynevezett szerver naplófájlokban azokat az információkat, amelyeket böngészője automatikusan közöl velünk. Az információkat a következők tartalmazzák:

  • Használt böngésző típusa és verziója
  • Használt operációs rendszer
  • Hivatkozási URL
  • Az elérő számítógép géphelyének neve
  • A szerver lekérdezésének időpontja
  • IP-cím

Ezen adatokat nem egyesítjük más adatforrásokkal.

Az adatok rögzítése az Adatvédelmi Általános Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdése (f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik az üzemeltető weboldalának technikailag hibamentes megjelenítéséhez és optimalizálásához. Ennek eléréséhez szükséges rögzíteni a szerver naplófájlokat.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha kérdéseket küld nekünk a kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül, a kapcsolatfelvételi űrlapban megadott információkat, valamint a benne megadott elérhetőségi adatokat nálunk tároljuk annak érdekében, hogy kezeljük a kérelmét. Ezeket az információkat nem osztjuk meg az Ön hozzájárulása nélkül.

Az adatok feldolgozása az Adatvédelmi Általános Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdése (b) pontja alapján történik, ha a kérelme szerződés végrehajtásához kapcsolódik, vagy ha előzetes szerződéskötési intézkedések végrehajtása szükséges. Az összes egyéb esetben az adatfeldolgozás az irántunk irányuló kérelmek hatékony feldolgozásában érdekelt jogos érdekünkön alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f)), vagy az Ön hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a)) alapul, ha ez szükséges; a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

Az általános kapcsolatfelvételi űrlapban megadott információk nálunk maradnak mindaddig, amíg Ön nem kéri az adatok törlését, visszavonja adatainak tárolására vonatkozó hozzájárulását, vagy az adatok tárolásának célja megszűnik (például miután befejeztük válaszunkat a kérdésére). Ez nem érinti a kötelező érvényű jogszabályi rendelkezéseket, különösen a megőrzési időszakokat.

E-mailben, telefonon vagy faxon történő kérések

Ha e-mailben, telefonon vagy faxon keresztül veszi fel velünk a kapcsolatot, kérelme, beleértve az összes abból eredő személyes adatot (név, kérelem), nálunk tárolásra és feldolgozásra kerül a kérelem feldolgozása céljából. Ezeket az adatokat nem adjuk tovább az Ön hozzájárulása nélkül.

Ezen adatok feldolgozása az Adatvédelmi Általános Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdése (b) pontja alapján történik, ha a kérelme szerződés teljesítéséhez kapcsolódik vagy előzetes szerződéskötési intézkedések végrehajtása érdekében szükséges. Az összes egyéb esetben az adatok feldolgozása az irántunk irányuló kérelmek hatékony kezelésében érdekelt jogos érdekünkön alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f)), vagy az Ön hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a)), ha azt megszereztük; a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

A kapott adatokat, amelyeket kapcsolattartási kérelmek útján küldött nekünk, addig megőrizzük, amíg Ön nem kéri az adatok törlését, visszavonja az adatok tárolására vonatkozó hozzájárulását, vagy az adatok tárolásának célja megszűnik (például miután befejeztük a kérelmére adott választ). A kötelező érvényű jogszabályi rendelkezések, különösen a jogszabályban előírt megőrzési időszakok figyelembe vételével.

5. Elemző eszközök és hirdetések

Google Analytics

A weboldal használja a Google Analytics webanalitikai szolgáltatásának bizonyos funkciüit. Ennek a szolgáltatásnak a szolgáltatója a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Analytics lehetővé teszi a weboldal üzemeltetőjének, hogy elemezze a weboldal látogatóinak viselkedési mintáit. Ehhez az üzemeltető számos felhasználói adatot kap, például meglátogatott oldalakat, az oldalon töltött időt, a használt operációs rendszert és a felhasználó eredetét. Ezeket az adatokat a felhasználó által használt informatikai eszközhöz kötik. Az adatokat nem rendeljük hozzá a felhasználói azonosítóhoz.

A Google Analytics olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését a felhasználói viselkedési minták elemzése céljából (például sütik vagy eszközazonosítás). A Google által rögzített weboldalhasználati információkat általában átadják egy Google szervernek az Egyesült Államokban, ahol tárolják azokat.

Ezen szolgáltatások használata az Ön hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdése (a) és a TTDSG 25. § szerint. Bármikor visszavonhatja a hozzájárulását.

Az adatok továbbítása az Egyesült Államokba az Európai Bizottság Általános Szerződési Feltételei (SCC) alapján történik. Részleteket itt talál: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

Böngésző-kiegészítő

A Google általi adatgyűjtés és feldolgozás megakadályozásához letöltheti és telepítheti a böngésző-kiegészítőt a következő linkről: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.

A Google Analytics által végzett felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg a Google adatvédelmi nyilatkozatát a következő linken: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu.

Szerződésszerű adatfeldolgozás

Megkötöttünk egy szerződésszerű adatfeldolgozási megállapodást a Google-lel, és a német adatvédelmi hatóságok szigorú rendelkezéseit teljes körűen alkalmazzuk a Google Analytics használata során.

6. Plug-in-ek és egyéb eszközök

YouTube kibővített adatvédelmi integrációval

Weboldalunk beágyazza a YouTube-weboldal videóit. A weboldal üzemeltetője a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A YouTube-ot kibővített adatvédelmi módban használjuk. A YouTube szerint ez a mód biztosítja, hogy a YouTube ne tároljon információkat a weboldal látogatóiról, mielőtt megnéznék a videót. Ez azonban nem jelenti feltétlenül, hogy az adatok megosztását a YouTube partnereivel kizárhatjuk a kibővített adatvédelmi mód eredményeként. Például függetlenül attól, hogy néz-e videót, a YouTube mindig kapcsolatot létesít a Google DoubleClick hálózattal.

Amint elindít egy YouTube videót ezen a weboldalon, kapcsolatot létesít a YouTube szervereivel. Ennek eredményeként a YouTube szerverét értesítik arról, hogy melyik oldalainkat látogatta meg. Ha be van jelentkezve a YouTube-fiókjába, amikor meglátogatja weboldalunkat, lehetővé teszi a YouTube számára, hogy közvetlenül hozzárendelje böngészési szokásait személyes profiljához. Lehetősége van ennek megakadályozására a YouTube-fiókjából való kijelentkezéssel.

Továbbá, miután elkezd egy videót lejátszani, a YouTube különféle sütiket vagy hasonló technológiákat helyezhet el az eszközén felismerés céljából (például eszközazonosítás). Így a YouTube információkat szerezhet erről a weboldalról látogatókra vonatkozóan. Ezek az információk többek között felhasználhatók videostatisztikák készítésére a weboldal felhasználóbarátabbá tételének céljából és a csalással kapcsolatos kísérletek megakadályozására.

Bizonyos körülmények között a YouTube-videó lejátszása után olyan további adatfeldolgozási műveletek is beindulhatnak, amelyek nem állnak ellenőrzésünk alatt.

A YouTube használata azon érdekünkön alapul, hogy vonzó módon mutassuk be online tartalmunkat. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja értelmében ez jogos érdek. Amennyiben megfelelő hozzájárulás került beszerzésre, a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja és a TTDSG 25. § alapján történik, amennyiben a hozzájárulás tartalmazza a sütik tárolását vagy az információkhoz való hozzáférést a felhasználó végberendezésén (például eszközazonosítás) a TTDSG értelmében. Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

További információkért a YouTube felhasználói adatok kezelésével kapcsolatban kérjük, tekintse meg a YouTube adatvédelmi irányelveit a következő linken: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

Google Fonts (helyi beágyazás)

A weboldal az úgynevezett Google Fonts-ot használja a betűtípusok egységes használatának biztosítása érdekében. A Google Fontok helyileg telepítettek, így nem jön létre kapcsolat a Google szervereivel ezzel az alkalmazással kapcsolatban.

További információkért a Google Fonts-ról kérjük, kövesse ezt a linket: https://developers.google.com/fonts/faq és tekintse meg a Google adatvédelmi nyilatkozatát itt: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

Font Awesome (helyi beágyazás)

A weboldal a Font Awesome-t használja a betűtípusok egységes használatának biztosítása érdekében. A Font Awesome helyileg telepített, így nem jön létre kapcsolat a Fonticons, Inc. szervereivel ezzel az alkalmazással kapcsolatban.

További információkért a Font Awesome-ról kérjük, és tekintse meg a Font Awesome adatvédelmi nyilatkozatát itt: https://fontawesome.com/privacy.

Google reCAPTCHA

A weboldalon használunk „Google reCAPTCHA”-t (továbbiakban: „reCAPTCHA”). A szolgáltató a Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A reCAPTCHA célja, hogy megállapítsa, hogy a weboldalon megadott adatok (például egy kapcsolatfelvételi űrlapba beírt információk) emberi felhasználó által vagy automatizált program által kerülnek-e megadásra. Ehhez a reCAPTCHA elemzi a weboldal látogatóinak viselkedését számos paraméter alapján. Ez az elemzés automatikusan elindul, amint a weboldal látogatója belép a weboldalra. A reCAPTCHA a vizsgálat során különféle adatokat értékel ki (például IP-cím, a weboldalon töltött idő vagy a felhasználó által kezdeményezett kurzormozgások). Az ilyen elemzések során nyert adatokat továbbítják a Google-nek.

A reCAPTCHA elemzései a háttérben futnak. A weboldal látogatóit nem tájékoztatják arról, hogy az elemzés folyamatban van.

Az adatok tárolása és elemzése az Adatvédelmi Általános Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdése (f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a weboldalak visszaélő automatizált kémkedés és SPAM elleni védelméhez. Amennyiben megfelelő hozzájárulás került beszerzésre, a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja és a TTDSG 25. § alapján történik, amennyiben a hozzájárulás tartalmazza a sütik tárolását vagy az információkhoz való hozzáférést a felhasználó végberendezésén (például eszközazonosítás) a TTDSG értelmében. Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

További információért a Google reCAPTCHA-val kapcsolatban kérjük, tekintse meg a Google adatvédelmi nyilatkozatát és felhasználási feltételeit a következő linkeken: https://policies.google.com/privacy?hl=hu és https://policies.google.com/terms?hl=hu.